Saturday, October 9, 2010

ހަވީރު ނޫހުން އަން މުންޑު ސަންއެފްއެމްއިން ވެސް އަންނަންފަށައިފި

ދޮންކެޔޮ ހަސަނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގައި "އަމާ"ކަމުގައި ދަޢުވާކުރި ހަވީރުނޫސް ހިނގިމަގުން، ހަވީރު ނޫހުގެ ގިނަ ނޫސްވެރިންތަކެއް ބޮޑުއަގުގައި ގަނެލައިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކަނޑަށް ނުކުތް އާ ނަވެއްކަމުގައިވާ "ސަންއެފްއެމް"، ހަވީރު ނޫސް ދަތުރުކުރި މަގު ޚިޔާރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ސަންއެފްއެމްގައި މިހާރު އަތް ގަދަކުރަމުންދާ "ކުރީގެ ހަވީރު" ގެ ފަޅުވެރިންވަނީ "ސަންއެފްއެމް" ގެ "ހުންގާނަށް" ބާރު ފޯރުވާފައިކަމުގައި އެނޫހުގައި މިހާރަކަށް އައިސް ފަތުރަމުންދާ މަތީގައިވާ ސްކްރީންޝޮޓްގައިވާފަދަ ޚަބަރުތައް ހެކިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ތިބެނީ ބީތާވެފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދީނާ ނުބެހި ނުވަތަ ދީނީ ޝިޢާރަކަށް ފުރައްސާރަނުކޮށް ޚަބަރެއްވެސް ލިޔެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔުއްވާ

No comments:

Post a Comment